• now | nu | nyt

  Exhibitions

   

  Jakobstads Bibliotek 02.10.2017 – 30.03.2018

  "Flykten västerut" / "Pako länteen" / "Escape to West"

  Flyketn västerut, Ahlbergshallen, Östersund, sept. 2017

  Rosenlund 2.10.2017 – 15.02.2018

  "Minne vs Dröm" / "Muisti vs. Unelma" / "Memory vs Dream"

  Flyketn västerut, Ahlbergshallen, Östersund, sept. 2017
  Flyketn västerut, Ahlbergshallen, Östersund, sept. 2017
  Flyketn västerut, Ahlbergshallen, Östersund, sept. 2017

  Escape To West, exhibition installation, Östersund, Sweden

  LT, Torbjörn Aronsson: "I rummet intill finns Cathrine Johanssons anslående och surrealistiska plåtserigrafier. Som kontrast Leif Strengells mer dokumentära fotogravyer och film. Han lyfter fram den så kallade Munsalasociaismen som hade den ovanliga kombinationen av socialism och kristendom. Förknippad med en är även en historia om feghet. Strengell berättar att ställda inför krigets fasor valde många under det finska fortsättningskriget att lämna landet och hans fotogravyer har naturmotiv med anknytning till deras väg mot ett nytt land.

  På den övre våningen finns helt andra motiv, Elin Ståhls känsliga närstudier av naturen och gestalter som tycks träda fram ur..."

   

  Läs gärna mera här:
  http://www.ltz.se/kultur/konst/veckans-konstkronika-fran-det-stilla-till-det-eruptiva

 • social feed | sociala medier | sosiaaliset mediat

  check out for my latest updates

 • news | nyheter | uutiset - studioTripod

  28 08 2017

  Den 15.8 flyttade jag ut för ett halvt år till temporära utrymmen i "Tvätteriet" eller helt enkelt som en del av barnkonstskolans "KONSTIS" utrymmen ett par kvarter neråt gatan där Kyrkogatan övergår till Lybecksgatan.
  Hit har jag flyttat delar av min digitala utrustning och den del av analoga tryckverkstaden jag tror mig behöva för att fullständigt kunna fortsätta min produktion.

   

  09 09 2016

  JÄR – Novia AMK:n taiteilijakoulutusohjelman opettajien yhteisnäyttely Galleria Valossa Arktikumissa 11.8. – 11.9. 2016.

   

  Teema: Noviassa lähtökohtana opiskelijan intressit

  Pietarsaaressa Pohjanmaalla sijaitsee Suomen ainoa ruotsinkielinen AMK-tason kuvataiteen koulutusohjelma. Siellä jo perustaitojen opetuksessa priorisoidaan opiskelijoiden omat intressit ja projektit. Poikkitaiteellinen ja maailmalle suuntautunut orientaatio on vahva. Koulun vapaa henki on esillä linjan opettajien näyttelyssä Galleria Valossa Arktikumissa.

  Pietarsaaressa sijaitseva kuvataiteen koulutusohjelma on osa suurta ruotsinkielistä Novia-ammattikorkeakoulua, jolla on toimipaikkansa Pietarsaaren lisäksi Vaasassa, Turussa ja Raaseporissa. Se on tuottanut vuodesta 1998 lähtien yhteensä lähes 200 kuvataiteilijaa alan monimuotoiselle ammattikentälle.

  Koulutusohjelma ei periaatteessa eroa sisällöltään ja rakenteeltaan muista maamme kuvataiteilijoita tuottavista AMK-ohjelmista. Koulutuksen ja kurssien repertuaari kattaa sielläkin kuvataiteen kaikki alueet perinteisistä maalaustaiteen, kuvanveiston ja taidegrafiikan menetelmistä nykyaikaisempiin suuntauksiin, kuten media-, performanssi-, ääni- ja yhteisötaiteeseen.

  Koulutusohjelman johtajana 1998 – 2013 toimineen Leif Strengellin (1955) mukaan Pietarsaaressa ei ole kuitenkaan enää aikoihin noudatettu tätä vanhentunutta jakoa eri suuntauksiin. Oppilaat ovat saaneet poimia kursseja ja oppia eri tekniikoista omien tarpeidensa ja mielitekojensa mukaisesti.

  Koulun pitkäaikaisen opettajan, saksalaistaustaisen Albert Braunin (1958) mukaan oppiminen on tehokkainta juuri silloin, kun omaksuttavaa taitoa tarvitaan välittömästi jossakin henkilökohtaisesti motivoidussa projektissa.

  Koulun opetusfilosofiana on siis yksilölähtöisyys. Strengellin mukaan tämä ilmenee esimerkiksi siten, että opettajat ovat pitkälti avustajan roolissa oppilaiden projekteissa. Myös väriopin kaltaiset kuvataiteen perusteet tulevat nykyisin opituiksi lähinnä opiskelijoiden omien projektien sisällä.

  - Tarjoamme enemmän kysymysmerkkejä kuin huutomerkkejä opetuksessamme, Leif Strengell sanoo. Oppilailta tämä tosin vaatii jonkin verran kypsyyttä, hän lisää.

   

  Oppia kokeellisuuteen ja leikittelemällä löytämiseen

  Vaikka oppilaiden omiin ideoihin ja pyrkimyksiin perustuvat projektit ovat opetuksen keskiössä, Braunin mukaan valmiita ideoita, tavoitteita ja käsitteitä ei silti kaivata taiteellisen tekemisen lähtökohtina.

  - Tärkeätä on oppia laboratoriomainen kokeellisen tekemisen prosessi, jossa ei varsinaisesti ole diskursiivista ajattelua. On tärkeätä oppia vain tekemään ja leikittelemään asioilla, vaikka ei edes tiedä mitä etsii ja mitä haluaa ilmaista, Albert Braun toteaa.

  Ammattikorkeakoulua edeltänyt alemman asteen taidekoulutus perustettiin jo 1980-luvun alkupuolella niissä ideointiriihissä, joiden tuloksena oli myös edelleen vahvasti toimiva Kokkolan Pohjoismainen taidekoulu. Näiden kahden koulun erona oli alussa se, että Pohjoismainen taidekoulu oli täysin vapaaseen taiteeseen suuntautunut kun taas tuolloin Uusikaarlepyyssä sijainnut Svenska Konstskolan oli orientoitunut puoliksi taideteolliselle alalle ja vain puoliksi vapaan taiteen alueelle.

  Muuntumisvaiheessa ammattikorkeakouluksi taideteollisen orientaation osuus kasvoi oppilasmäärissä ja sitä myötä resursseissa 75 %:iin. Kuten muuallakin aikanamme, myös Noviassa vapaa taide on ideologisesti alistetussa asemassa ja joutuu aika ajoin perustelemaan olemustaan ja olemassaolonsa oikeutta. Tilanne voisi periaatteessa olla hedelmällinen vapaan taiteen argumentaatiopohjan vahvistaja.

  Novian kampuksella asetelma muistuttaa hieman nykyistä Taideyliopistoa, jossa Kuvataide- ja Sibelius-akatemiat ovat samaa organismia Teatterikorkeakoulun kanssa. Nimittäin myös Noviassa on hengenheimolaisuutta ja yhteistyöprojekteja kuvataiteen, musiikin ja teatterialan opiskelijoiden kesken. Poikkitaiteellisille projekteille on kysyntää alati kasvavalla kulttuuritapahtumien kentällä.

   

  Arktikumin Valossa Novian laaja skaala

  Novian kuvataidelinjan opettajien yhteisnäyttely on paraikaa esillä Galleria Valossa Arktikumissa. Esillä on neljän opettajan teoksia, jotka eivät sinänsä muodosta yhtenäistä temaattista kokonaisuutta, vaan antavat kokonaisuutena näkökulman niihin taiteellisiin juuriin, joihin Novian kuvataiteilijakolutus juontuu.

  Leif Strengelliltä on esillä hyvin monenlaisia teoksia. Koko näyttelyn perinteikkäimpinä teoksina on esillä sarja modernistista grafiikkaa. Yhteisötaiteellinen videoteos ”Michelle learns Line Dance” taas kuvaa liverpoolilaisten leskirouvien klubin tanssiharjoituksia. ”Huoneistot, joissa he asuivat, olivat kolmessa massiivisessa 11-kerroksisessa rakennuksessa […] kun joku kuolee, asunto suljetaan ja kukaan muu ei muuta sisään” – näin selittää Strengell teoksensa taustoja.

  Muita Strengellin teoksia on näyttelytilan nurkkiin sijoitetuista repaleisista paperirullista koostuva ”The Stream” –installaatio. Rullat ovat 100 vuoden takaisia löytöesineitä Österbottens Tidning - lehden jäämistöistä. Teoksen teemana on katoavaisuus. Strengellin mukaan tuskin kukaan tänään ymmärtäisi esimerkiksi näiden rullien tekstien konteksteja.

  Strengellin teoksista niin ikään myös valokuvasarja 3 H + K 1 – 8 kertoo memento mori –tyyppisesti katoavuudesta. Siinä taiteilijan isän rakentaman vanhan kotitalon irtaimistosta riisutut huoneet kaikuvat eksistentiaalista tyhjyyttä ja poissaoloa. ”Kuin neutronipommin jäljiltä”, toteaa Stregell itse, muistoistakaan ei näy jälkiä.

  Novian kuvataidelinjan nykyiseltä johtajalta Robert Backilta (1971) on esillä sarja perinteikkäitä ekspressionistis-impressionistisiltä näyttäviä raskaita maalauksia. Strengell paljastaa, että Back itse pitää niitä oikeastaan ”valokuvina” – koska ovat valokuvien perusteella maalattuja. Käsitteellisyys ja kyseenalaistaminen kulkevat Noviassa nautinnollisten öljyvärimassojenkin lomassa.

  Backilta on esillä myös kahteen videomonitoriin jakautunut teos ”Den tunna gröna linjen”. Videoteos on vastaansanomatonta luontoestetisointia ruovikkoineen, lintuineen ja hypnoottisine veden vellomisineen. Teoksen nimen viittaussuhteiden kautta päästään kuitenkin sotahistoriaan ja ympäristökysymyksiin.

  Akuuttiin ympäristökysymykseen viittaa myös Albert Braunin koko tilan halki x-muotoisena pyykkinaruripustuksena levittyvä ”Nein danke [Hanhikivi]”, jossa hyvin yksiselitteisesti ilmaistaan huoli ihmisten passiivisuudesta koskien Pyhäjoelle suunnitteilla olevaa ydinvoimalaa. Mielenilmaukseen voivat katsojatkin osallistua ripustamalla alusvaatteensa naruilla roikkuvien valokuvakankaiden lomaan.
  Näyttelyn neljäs tekijä on ruotsalaissyntyinen taideteoreetikko Ingela Bodbacka-Rak (1958). Hän reflektoi Lappiin tuloaan installaatiollaan Salong, jossa katsoja voi istahtaa kliseisten lappilaisten sisustuselementtien päälle huilaamaan ja lueskelemaan patinoituneita kirjoja.

   

  Perinteinen suomenruotsalainen profiili: auki maailmaan

  Ruotsinkielinen Pohjanmaa on perinteisesti ollut suuntautunut enemmän merenlahden toiselle puolelle Ruotsiin kuin muualle Suomeen. Myös laajempi kansainvälisyys on aina ollut osa suomenruotsalaista kulttuuria. Niinpä Novian kuvataidelinjakin on alustansa lähtien rakentanut kontakteja ja yhteistyötä kaikkialle Eurooppaan. Opiskelijoita on avustettu myös opintojensa jälkeisessä hakeutumisessa ulkomaisiin residensseihin.

  Koulun edellisen sijaintipaikan yhteydessä Uusikaarlepyyssä toimi vuosina 1996-2012 residenssi, jossa ehti vierailla yli 80 nuorta kansainvälistä taiteilijaa. Nämä taiteilijat toimivat myös koulun vierailevina kuvataiteilija-opettajina.

  Robert Back kirjoittaa Lapin yliopiston julkaisemassa artikkelikokoelmassa Traditio ja murros (2014), että kansainvälisten taiteilijoiden vierailujen on määrä antaa opiskelijoille myös käsitys taiteen konteksti- ja paikkasidonnaisuudesta. Residenssitaiteilijat ikään kuin tuovat mukanaan luovan miljöön.

  Backin mukaan nykyaikainen taidekoulu pyrkiikin olemaan pikemminkin taidemiljöö kuin oppilaitos tarkkaan suunniteltuine kursseineen. Strengellin tavoin Back toteaa, että taidepedagogin on tärkeätä esittää oppilaille kysymyksiä, joihin ei ole lopullisia vastauksia.

  - Taiteilijan ja opiskelijan välinen kommunikaatio ei perustu opettaja- /opiskelijarooleihin, vaan kahden taiteilijan väliseen suhteeseen, jolloin kritiikitön ja vapaa keskustelu on mahdollista, Back toteaa artikkelissaan.

  Ulos Suomesta suuntautuneen paikallisidentiteettinsä kautta Novian kuvataiteen yksikkö edustaa Lapin yliopiston taiteiden arktisuus-orientaation tavoin marginaalia suhteessa Etelä-Suomi-painotteiseen suomenkieliseen suomalaisuuteen. Kontrastia ruotsinkielisen rannikon ja Lapin välillä toki on, ja tätä Strengell pitää kiinnostavana ja näkökulmien moninaisuutta luovana. Yhdessä tuodaan moniäänisyyttä myös suomalaisuuteen.

  Vireillä on suunnitelmia yhteistyöstä Taiteiden tiedekunnan ja Novian kuvataideyksikön välillä. Seuraava askel on Lapin yliopiston Taiteen ja kulttuurin opettajien näyttely Pietarsaareen. Novian opettajien näyttelyn purkamisen yhteydessä 11.9. klo 16.30 – 17.30 järjestetään Artist talk eli taiteilijatapaaminen Galleria Valossa.
   
  teksti: Henri Hagman

   

  http://www.ulapland.fi/news/Teema-Noviassa-lahtokohtana-opiskelijan-intressit/aazvif1h/6b62345c-0a34-4893-8815-190d12e97dcc

  03 - 04 09 2016

  Årets Konstrunda kändes som en framgång med ett 70 tal besök

  12 - 21 08 2016

  Deltagande i årets Nykarlebyveckan med utställning av gästkonstnär Juha Laakso från Brahestad. ca 200 besök.

  10 05 2016

  Under kulturveckan 13-21. 8  i Nykarleby kommer jag att visa Juha Laaksos fotogravyrer som första utomstående konstnär 

  02 05 2016

  Deltagarna i årets Konstrunda har i dagarna publicerats tillsammans med sina delar på hemsidan. Min Tripod ateljé finns på sidan: http://konstrundan.fi/sv/karta/osterbotten/view-59883-1417. Spännande planeringstider inleds...

  28 03 2016

  Har i dagarna erhållit ett projektbidrag från staten och Centret för konstfrämjande / Taiteen Edistämiskeskus (TAIKE) för "Anskaffning och uppgradering av utrustning till den professionella konstgragfikverkstaden TRIPOD". Det här betyder att jag nu kan gå vidare med mina planer på att utvidga min verksamhet mot ett digitalt uttryck. Nu kan jag anskaffa en ny storformatsprinter.

  25 03 2016

  I juli 2015 investerade jag i en affärslägenhet i centrum av Nykarleby. Planen för detta rum är att det dels skall fungera som en traditionell, öppen konstgrafikverkstad, men samtidigt också kunna utgöra en servicepunkt för professionella fotokonstnärer och konstgrafiker.

  I och med att lokalen har direkt accsess till gatan så är denna ateljé, verkstad eller studio helt producent- och kundcentrerad. Grundidén här är att ge service åt yrkesverksamma konstfotografer och konstgrafiker samt erbjuda samarbete med övriga konstnärer och formgivare som är intresserade av smarbete kring papperskonst och konsttryck.

   

  Utymmet är indelat i två avdelningar där den ena delen är fullt inredd som konstgrafikverkstad med all nödvändig utrustning för djuptryck, inramning och pappershantering.

  För att planen skall fungera fullt ut och vara tidsenligt attraktiv så håller jag nu på med att utrusta andra halvan i av rummet med det en storformatsfotoprinter och dator, men också med en för Östrebotten, eller kanske hela Finland, unik svart-vit fotoutskriftteknik som kallas för "Piezoprint" (http://www.piezography.com/PiezoPress/).

  För att kunna serva formgivare och grafiska designers som är intresserade av traditionellt högtryck, typografi och klichéarbete i bl.a. fotopolyemerteknik så finns också planer på att hitta och installera en äldre s.k. letterpress/digelpress och allt eftersom utrusta mot ett småskaligt bokbinderi.

  Den sista men mycket centrala funktionen för verkstaden är att kunna erbjuda samhällsrelaterade seminarier, projekt och kurser. Praktikplatser skall erbjudas till konst-, foto- och designstuderande som är intresserade av ett kvalitetsarbete inom konsttryck och print. För att kunna erbjuda full professionell service så skall ett nätverk av experter upprättats.

   

  Planen för grafikverkstaden är att den helt skall fungera på ideell och ickekommersiell grund. Alla konstnärer anknutna till verkstaden skall kunna hyra in sig på utrustningen och i utrymmet till ett självkostnadspris (maskin- och utrymmeshyra). Verksaden är primärt producentcenterat från en kulturell konstplatform. Alla som arbetar i verkstaden får jobba med egna kommersiella projekt men utan s.a.s. ”mellanhänder”.

  Konstverkstaden befinner sig i centrum av Nykarleby och skall erbjuda sina tjänster till kreatörer/konstnärer i och kring Österbotten och naturligtvis, om intresset finns, till en bredare region. Samarbete och fortbilningar inom branschen och med motsvarande nationella/internationella verkstäder skall också, utgående från behov, skapas.

   

  En längre tid har samtal och diskussion förts med Nykarleby stad där angränsande samarbetsformer diskuterats. Vi har här diskuterat olika publika projekt, verkstäder, Artist in Residence verksamhet och utställningar. Nykarleby stad är mycket väl medvetna om mina idéer och kommer att stöda mig på många sätt när väl verksamheten är i full gång. Noteras bör här göras att ateljén finns på ett mycket strategiskt ställe invid torget mycket nära andra kulturfunktioner i staden med bl.a. Rådhusgalleriet, kulturcaféet Bildström och stadens kulturbyrå som grannar.

   

  Denna satsning är långsiktig. Det viktigaste är att nu så fort som möjligt få finansierat en hög och komplett digital utrustning. I verkstaden finns redan två äldre halvfomats EPSON printrar som skall konverteras till superkvalité svart-vit fotoutskrift (Piezoprint).

   

  Ateljé TRIPOD har fått sitt symboliska namn från målet att vara mångbranschig enligt trepunktsmodellen: traditioninnovation-kunskap / idé-hantverk-produktion / dåtid (klart paketerat resultat)-nutid (tillverkningskunskap)-framtid (läro- och diskussionsprocesser). Det finns ett flertal konstgrafikverkstäder i Finland. Dessa verkstäder ser ut som nästan alla andra i världen. Jag vill hävda att min plan och påföljande mål för galleri TRIPOD skall göra den mycket mer samtida och därmed kunna attrahera en bredare och yngre användningsrupp än att enbart vara en verkstad bland alla andra. TRIPODverkstaden bör hålla en hög digital nivå och sträva till att vara så giftfri som möjligt.

  I och med att verkstaden skall vara icke kommersiell och konstnärsdriven så kommer denna utrusning att attrahera många konstnärer och kreatörer.

  Det har visat sig hur svårt det är för konstnärer att fysiskt få komma in till kommersiella grafiska tryckerier med sina konstprojekt. Det är mycket, eller helt enkelt för dyrt att skriva ut större ickekommersiella fotografier eller grafika blad vid dylika tryckerier. Ofta är dessa tryckerier inte heller insatta i ett konstnärligt tänkesätt. Man vill s.a.s. inte heller släppa in konstnärer till deras maskiner. Jag vill påstå att detta kan t.o.m. inverka hämmande på våra konstnärers konkurrenskraft och möjligheter. Som konstgrafiker och -fotograf får man ofta ty sig till ett accepterande av svajande kvalité. Konstnärer i Österbotten är också tvungna att sända iväg sina bilder för printning någon annastans utan att över huvudtaget ha kontakt och kontroll över den tekniska slutprocessen.

   

  I Österbotten finns endast två kollektivverkstäder anpassade för yrkesverksamma konstgrafiker. Den äldsta och mest professionella verkstaden finns i Vasa och drivs av Vasa Konstgrafiker r.y. Den verkstaden har koncenterat sig på traditionella konstgrafikmetoder och då främst på litografi och metallgrafik. Den andra finns i Jakobstad, men den är liten och upprätthålls av arbetarinstitutet.

   

  Nyutbildade konstnärer och fotografer behöver en sån här kollektiv, konstnärlig servicepunkt. Jag vill påstå att verkstaden kommer att inverka avgörande på möjligheten och intresset för konstnärer att stanna i regionen. Ingen enskild konstnär har råd att upprätthålla en egen fullständig, samtida konstgrafikverkstad.

  En verkstad med också en digtal utrustning måste hela tiden rulla, annars torkar färgen.

   

  Ateljé TRIPOD har en fullständig utrustning för alla djuptrycksmetoder där man också kan arbeta med bl.a. fotogravyr (polyemer djuptryck och högtryck). I verkstaden finns även en fullständig inramningsutrustning.

   

  Projektet / tryckverkstaden / konstgrafikstudion har tre missioner:

  1. Att vara en servicepunkt för alla konstnärer, fotografer och grafiska formgivare som behöver en fristad och temporär arbetspunkt där man kan producera den högsta kvalitén inom konsttryck och fotoutskrift.
  2. Att kunna arrangera och initiera till utställningar och projekt. Också andra konst- och kulturformer intresserar. Det står inte främmande att också verka i samarbete med både författare och musiker.
  3. Att kunna erbjuda kurser, symposier och seminarier i tryck, foto och konstprint. Noteras bör här göras att konstgrafikverkstaden TRIPOD inte skall ses som konkurrent till kommersiella grafiska print- och tryckfirmor. Tvärt om! TRIPOD är konstnärscentrerad och konstnärsdriven med ambition att utveckla den österbottniska konsten. Verksamheten är svensk- och finskspråkig med internationella kontakter.
 • Leif Strengell

  studioTripod

  leif.strengell@multi.fi

  +358 (0)505170546

  studioTripod

  Sollefteågatan 5, 66900 Nykarleby, Finland

   

  !!!! >>> studioTripod CLOSED 15.08.2017 - 31.03.2018 due to renovation!

  Temporary address is: Lybecksgatan 2, Nykarleby (Konstis)

 • contact | kontakt | yhteenotto

 • curriculum vitae (cv) | meriter | ansiot

  Meritförteckning

  Leif Strengell meritförteckning / CV 2016

  * Vasa 1955 - bor i Nykarleby

   

  Studier och uppdrag bl.a.

  1977-1981 studier vid Konstindustriella högskolan (teckningslärare)

  1981-1983 teckningslärare vid gymnasium och högstadium i Jakobstad

  1983-1998 lektor vid Svenska Konstskolan i Nykarleby

  1998-2008 programansvarig vid Svenska Yrkeshögskolan, Bildkonst, Nykarleby

  2008-13 programansvarig för up Bildkosnt vid YH NOVIA, Nykarleby/Jakobstad

  2014-17 lektor, överlärare och lärare i basstudier och konstgrafik

  OAJ ministeriet för utbildning och konst, förtroendeuppdrag

  ARENE konstutbildningars samarbetsgrupp 1998-2017

  2ggr regionansvarig för den allfinlandssvenska Konstrundan

   

  Medlemskap

  Finska Konstnärsförbundet/MUU r.y. (tidigare också SGF-medlem)

  Österbottens konstnärsförbund styrelsemedlem (2012-)

  Konstringen, Nykarleby

  Jakarte, Jakobstad

   

  Representerad i bl.a.

  Vasa, Lovisa Nykarleby, Ulvila kommun, Jakobstad, Oravais, Skellefteå kommun, Örnsköldsvik, Sollefteå Jakobstad yrkesskola, Österbottens museum, Österbotten, Folkhälsan i Finland, Svenska kulturfonden, Västernorrbottens län, Larsmo

   

  Stipendier och utmärkelser bl.a.

  Centret för konstfrämjande / Taiteen Edistämiskeskus (TAIKE), projektstipendium 2016

  Svenska kulturfonden, projektstipendium 2015

  Nykarleby stads kulturpris 2003

  Svenska kulturfonden, ett 2-årigt arbetsstipendium 2001 och 2002

  Svenska kulturfonden, projektstipendium 2000

  Vasa läns konskommission arbetsstipendium, ett halvår 1996

  Svenska Österbottens Kulturfond/Regionförbundet konst och kulturpris 1995

   

  Konstnärligt arbete

   

  2015 - 2017:

  • Grupputställning, "Mitt Finland / Minun Suomi / My Finland", Rådhusgalleriet, Nykarleby, 6.12.2017 - 6.1.2018
  • Separatutställning, "Minne vs Dröm - Muisti vs Uni", Rosenlund, Jakobstad, 2.10.2017 - 15.2.2018 
  • Separatutställning, "Flykten västerut - Pako länteen", Biblioteket, Jakobstad, 3.10.2017 - 29.3.2018
  • Grupputställning , "Yhteys - Kontakt", Ahlbergshallen, Östersund, Sverige, Östersunds kollektiva grafikverkstad och Vasa konstgrafiker, september 2017
  • Grupputställning, Österbottniska konstnärsförbundet r.f. årsutställning "Tillsammans", Seinäjoki konsthall, januari - mars 2017
  • Grupputställning, "JÄR", Rovaniemi, Galleria VALO september 2016
  • Separatutställning, "3H+K", Vasa, Black Wall Gallery, januari 2016
  • Separatutställning, "3H+K", Seinäjoki, Varikkogalleria, maj 2015

   

  Ordnat regelbundna utställningar i Finland och utomlands sedan 1981. Under flera år deltagit aktivt i konstnärliga samhällsprojekt. Under de senaste åren har också det konstnärliga arbetet varit anknutet till konstutbildningen vid NOVIA.

  Videoverk kan noteras "Flow" 2011, "Bells" 1999, "Gargrave" 2001, "Line Dance" 2002, "Cascade" 2004, "Rinnande vatten" 2011

   

  Utomlands resor och projekt

  Estland -89, -90 Portugal, Italien, -94, -95, Kina (Fuzhou) -97 och (Xiamen) -98, Skottland, -98, -99, England 2000, 2001, 2002, Luxemburg 2005, i Dublin 2006, Liverpool och North Yorkshire 2013.

   

  De främsta uttrycksformerna

  • Konstgrafik
  • Fotografi
  • Träskulptur
  • Video- och fotoinstallation
  • Rumskonst
  • Community Art och samhällskonst
  • Upprätthållande av webbsidor
  • Design av trycksaker

   

  Kontakt

   

  Hem

  Leif Strengell

  Kyrkogatan 1 B1

  66900 Nykarleby

  +358 (0) 50 5170546

  leif.strengell@multi.fi

   

  Ateljé & Gallery

  TRIPOD

  Sollefteågatan 5

  66900 Nykarleby

   

  Hemsidor

  allmänt: leifstrengell.blogspot.fi/

  konstgrafik: strengellprintmaking.blogspot.fi/

  galleri: http://strengellart.strikingly.com

  facebook (ateljé Tripod): https://www.facebook.com/Atelj%C3%A9-Tripod-921697981255466/?fref=ts

   

  Ansioluettelo

  Leif Strengell, ansioluettelo CV 2016

  Syntynyt Vaasassa vuonna 1955 - asuu Uudessakaarlepyyssä

   

  Tutkimukset ja työtehtävät

  Opinnot Taideteollisessa Korkeakoulussa 1977-1981

  Alkaen 1998- ohjelmapäällikkö Svenska yrkeshögskolan AMK/Kuvataide

  Uusikaarlepyy

  Vuosi 2008-13 ohjelmavastaava NOVIA AMK/Kuvataide Uusikaarlepyy/Pietarsaari.

  Lehtori, yliopettaja ja taidegrafiikan opettaja 2014-

  Luottamus OAJ Opetusministeriön taidekoulutustoimikunnassa

  Valtion taidekoulutustoimikunta/OPM

   

  Jäsenyys

  Suomen taiteilijaliitto/MUU ry (aikaisemmin myös STG:n jäsen)

  Pohjalainen Taiteilijaliitto ry (johtokunta 2012-

  Vaasan Taidegraafikot r.y.

  Konstringen r.f., Uusikaarlepyy

  Jakarte r.f., Pietarsaari

   

  Edustettuina m.m.

  Vaasa, Lovisa Uusikaarlepyy, Ulvilan kunta, Pietarsaaren kaupunki,

  Oravainen, Skellefteån kunta, Örnsköldsvik, Sollefteå, Pietarsaaren ammattikoulu,

  Pohjanmaan museo, Österbottens landskapsförbund, Folkhälsan, Svenska

  kulturfonden, Västernorrbottenin maakunta, Luoto, jne

   

  Viimeaikaiset apurahat ja palkinnot

  Taiteen Edistämiskeskus (TAIKE), 2016

  Svenska kulturfonden 2015

  Svenska Österbottens Kulturfonds/Maakuntaliiton taide- ja kulttuuripalkinto 1995

  Vaasan Läänin taidetoimikunta puolen vuoden työskentelyapuraha 1996

  Svenska Kulturfonden, 2000

  Svenska Kulturfonden, 2-vuoden työskentelyapuraha 2001 och 2002

  Uusikaarlepyy kulttuuri-palkinto 2003

   

   

  Taiteellinen työ

   

  2015 - 2017

  • Ryhmänäyttely "Mitt Finland / Minun Suomi / My Finland", Raatihuoneengalleria, Uusikaarlepyy, 6.12.2017 - 6.1.2018
  • Yksityisnäyttely, "Muisti vs Uni", Rosenlund, Pietarsaari, 2.10.2017 - 15.2.2018
  • Yksityisnäyttely, "Pako länteen", Pietarsaaren kirjasto, 3.10.2017 - 29.3.2018 
  • Ryhmänäyttely, "Yhteys - Kontakt", Ahlbergshallen, Östersund, Ruotsi, Östersunds kollektiva grafikverkstad ja Vaasan taidegraafikot, syyskuu 2017 
  • Ryhmänäyttely, Pohjalainen Taiteilijaliitto r.y., vuosinäyttely "Yhdessä", Seinäjoen taidehalli, tammikuu-maaliskuu 2017.
  • Ryhmänäyttely, "JÄR", Rovaniemi, Galleria VALO syyskuu 2016.
  • Yksityisnäyttely, "3H+K", Vaasa/Black Wall Gallery tammikuu 2016.
  • Yksityisnäyttely, "3H+K", Seinäjoki/Varikkogalleria toukokuu 2015.

   

  Järjestän säännöllisesti näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1981

  Viime vuosina aktiivisesti osallistunt yhteisöprojekteihin.

   

  Pohjanmaan museossa ja Uudessakaarlepyyssä 2002 sekä taideprojekteja Englannissa

  Viime vuosina taiteellisen työskentelyn on yhdistetty taideopetukseen NOVIAssa

  Osallistumisella taiteelliseen ryhmään SUPERCULTIVATOR

  Videoteoksia, m.m.: "Flow" v. 2011, "Bells" v. 1999, ”Gargrave” v. 2001, "Line Dance"

  v. 2002, "Cascade" v. 2004, "Virtaava vesi" v. 2011, ”FLOW” v. 2015

  Ulkomailla matkat ja hankkeet:

  Viro -89, -90 Portugalissa, Italiassa, -94, -95, Kiina (Fuzhou) -97 ja (Xiamen) -98,

  Skotlanti -98, -99, Englanti 2000, 2001, 2002, Luxemburg vuonna 2005 Dublinissa

  vuonna 2006, Englannissa ja Pohjois-Yorkshiren 2013

   

  Päälliset ilmaisumuodot

  • Taidegrafiikka
  • Video ja valokuva - installaatio ja tilataidetta
  • Yhteisötaidetta ja yhteiskuntaan liittyvät taideilmaisut + kotisivujen ylläpitääminen ja painotuotteiden tuotanto
  • Puuveisto
  • Video- och fotoinstallaatio
  • Tilataide
  • Kotisivujen ylläpito ja suunnittelu
  • Pienpainotuotteiden suunnittelu

   

  Yhteenotto

   

  Koti

  Leif Strengell

  Kirkkokatu1 B1

  66900 Uusikaarlepyy

  puh: +358(0)50 5170546

  s-posti:

  leif.strengell@multi.fi

   

  Työpaja ja galleria

  TRIPOD

  Sollefteåkatu 5

  66900 Uusikaarlepyy

   

  Kotisivut

  yleinen blogi: leifstrengell.blogspot.fi/

  taidegrafiikka: strengellprintmaking.blogspot.fi/

  gallerai: http://strengellart.strikingly.co

  facebook (ateljé Tripod): https://www.facebook.com/Atelj%C3%A9-Tripod-921697981255466/?fref=ts

 • my other homesites | mina övriga hemsidor | muut kotisivuni

  to my other homesites: